0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View CartCheck Out
0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View CartCheck Out

Megaboete voor fout incassobureau

Incassobureau Credit Invest, dat onder namen als De Nederlandse Incassocentrale en Credit Pay en MKBusiness handelt voor diverse online partijen, krijgt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete opgelegd van in totaal 415.000 euro voor het onder druk zetten van consumenten om ongeldige rekeningen te betalen.

Credit Invest zelf wordt beboet voor 375.000 euro en zijn feitelijke leidinggever voor 40.000 euro (pdf).

Het Zwolse bedrijf eiste dat consumenten rekeningen betaalden voor niet-geldige overeenkomsten. De opdrachtgevers waren vaak dubieuze partijen als Voordelig Winkelen Online en MySaveAccount.com, dat blijkens diverse klachten niet eens een KVK en BTW nummer hanteerde, maar wel BTW rekende. Soms gaf de Nederlandse Incassocentrale naar aanleiding van klachten een externe partij de schuld.

Als consumenten weigerden te betalen of opheldering vroegen over hun rekening bleef het bedrijf hardnekkig aandringen bij de consument om de rekening alsnog te betalen. Het bedrijf gaf geen informatie over de rekening, ook niet als de consument de rechtsgeldigheid ervan betwistte.

Een jaar geleden beloofde de Nederlandse Incassocentrale nog beterschap aan Max Vandaag.

Consumenten hebben het recht om te weten welke rekening het incassobureau incasseert en of die vordering wel terecht is, zegt de AFM. De Nederlandse Incassocentrale heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit. Het Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar dit bedrijf. De ACM heeft gegevens uit haar onderzoek met het OM gedeeld.

Ook Intrum Justitia is door de ACM op de vingers getikt. Dit bekende incassobureau heeft toegezegd consumenten niet onder druk te zetten om hun rekening te betalen door te dreigen met bevoegdheden die zij niet heeft. Deze toezegging is niet vrijblijvend. Als Intrum Justitia zich niet aan de afspraken houdt, kan de ACM een boete opleggen.

Bron: Emerce

Leave a Reply